GÜNÜMÜZ TEZHİP SANATÇILARI

 

HOCALAR

Dr. SÜHEYL ÜNVER


(İstanbul, 1898 – İstanbul 1986)

Osmanlı devrinin büyük hattatlarından Şevkı Efendi'nin (1829-1887) torunu olan Ahmed Süheyl Bey tıp tahsilinin yanısıra Medresetü'l-Hattâtîn'e devamla (1916-1923) burada tezhip, minyatür ve ebrû öğrendi, mezun oldu. Paris'deki dâhiliye ihtisasından sonra, 1933 yılından îtibâren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsü Müdürü olarak sırasıyla doçent, profesör ve ordinaryüs profesör unvanlarını aldı ve 1972'de emekli olana kadar derslerini sürdürdü.

1936-1955 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde minyatür muallimliği yaptı. Tıp tarihi dışında gençlere klâsik Türk sanatlarını tanıtıp sevdirmek için bu konulara dâir çeşitli neşriyatta bulundu ve hem Topkapı Sarayı’nda, hem de Tıp Tarihi Enstitüsü’nde kurslar tertipledi, konferanslar verdi. Tezhip ve minyatür ağırlıklı eserleri de sayısızdır.Hayatını boşa geçirmeyen örnek alınacak bir “Has İstanbullu” ydu. Kabri Edirnekapı – Sakızağacı’ndadır.

 

 

MUHSİN DEMİRONAT


(İnebolu 1907 – İstanbul 1983)

Babasını Balkan Harbi’nde (1911) kaybettikten sonra küçük yaşında geldiği Üsküdar’da tahsile başlayıp İstanbul Muallim Mektebi’nde devam etti. Burada resim hocası olan Tuğrakeş İsmâil Hakkı Altunbezer’in (1873-1946) teşvîkıyle Hattat Mektebi’nde tezhip öğrenmeğe başladı. 1936’dan îtibâren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Tezyînî Sanatları Şûbesi’ne dâhil oldu, ertesi yıl mezuniyetinden sonra başladığı tezhip ve rugan (lâke) muallimliğini 1966’da Yıldız Porselen Sanayii'ne müdür olana kadar sürdürdü. 1972’de yaş haddinden emekli oldu. Bilhassa ince tezhip, ruganî ve desen çalışmalarıyla takdir topladı; birçok eser bıraktı. Kabri Karacaahmed’dedir.

 

 

 

RİKKAT KUNT


(İstanbul 1903 – İstanbul 1986)

Gençliğinde resimle ilgilenen Rikkat Hanım 1936’da girdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Türk Tezyînî Sanatları Şûbesi’nden 1944’de mezun oldu. Burada İsmâil Hakkı Altunbezer’den (1873-1946) tezhip, Feyzullah Dayıgil’den (1910-1949) Türk desenleri öğrendi. Akademi’de 1948’den îtibâren yirmi yıl tezhip ve çini muallimliğinde bulundu. Emekliye ayrıldıktan sonra evinde sanatını ve hocalığını sürdürdü. Lizbon’daki Gülbenkyan Müzesi’nde mevcud olan tezhipli ve minyatürlü eserlerin onarımı için çağrıldığı Portekiz’de bir müddet kaldı (1971). Tezhip sâhasında sayısız eserler verdi, pek çok hat eserini bezedi. Kabri Beylerbeyi Küplüce’de, Türk Lugati’nin yazarı olan babası Hüseyin Kâzım Bey’le (1870-1934) beraberdir.

 

 

Yrd.Doç.Dr. İnci  A. BİROL

1942 İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik-Matematik Bölümünden mezun oldu. 16 yıl Orta ve Yüksek öğretimde fizik hocalığı yaptı.
Prof. Dr. A.Süheyl Ünver (1958-1970), Muhsin Demironat (1974-1983) ve Rikkat Kunt’dan (1976-1986), usta-çırak usulü özel dersler ve Süheyl Ünver ile Rikkat Kunt Hoca’lardan icâzet aldı.
1988 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhip- Minyatür Ana Sanat Dalına, öğretim görevlisi atandı.
1991 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “tezhip” dalında doktora karşılığı olan “Sanatta Yeterlik” belgesini aldı.
1992 Yrd. Doç. oldu.
1965, 1966 ve 1992, 1993 yıllarında Viyana’da, Milli kütüphane ve müzelerdeki Türk eserleri üzerinde çalıştı.
2000 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden emekli oldu.
1999 Özel öğrencileri ile "Grup Nokta" yı kurdu.
2001 yılından beri, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, kurucu öğretim üyesi olarak, tezhip-minyatür dallarında, lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmektedir.
1991 "Türk Tezyini Sanatlarında Motifler” isimli kitabı (Prof.Çiçek Derman ile) yayınladı. Bu arada pek çok bildiri ve makalesi yayınlandı.
2002 II. Avrasya Nükleer Bilimler Sempozyumu, Almaty, Kazakistan’da Tezyînî Türk Sanatı ile ilgili seminer verdi.
2008 “Klasik Devir, Tezyînî Türk Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim tekniği ve Çeşitleri” isimli kitabı yayınlandı.
Yurd dışında: Avusturya’da, “TC.Viyana Kültür Ateşeliği” 1965-1966, Oberlech’de, (Paul Renner ve Hikmet Barutcugil ile birlikte, 1989-1994), “Viyana International Center”de (Türk Sanat ve Kültür Derneğinde, 1993), sergi açtı. Ayrıca Berlin’de grup (konferans ile) sergisine 2002, Lendeva, Slovenya’da ve Tokyo, Japonya’da grup sergisine 2003, Roskilde, Danimarka’da ve Stuttgart, Almanya,da grup sergisine (konferans ile) 2004, İslâmâbâd, Pakistan’da ve Saraybosna’da grup sergisine 2005 katıldı.
Yurt içinde: Edirne, İstanbul, Bursa, Kütahya, Konya, Manisa, Erzurum olmak üzere toplam 25 sergiye katıldı.
Görevleri: Kubbealtı Misalli Büyük Türkçe Sözlük çalışmalarında Sanat Danışmanlığı (2005), Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Sanat-Yayım Danışmanlığı(2002-2006), Kubbealtı Vakfı(1975-1999) ve Ankara TKKD (1994-1996) tezhip kursu hocalığı, Kültür ve Turizim Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Yaygın Kültür Eğitim Komisyonu üyeliği(2004-2005) ve Türk İslâm Ansiklopedisi yazı grubundaki görevlerini yürüttü.

 

 

Prof. Fatma Çiçek DERMAN


Profesör, Öğretim Üyesi, Müzehhibe


07.0cak.1945 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Kız Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin, Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Çiçek DERMAN 1985’den beri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öğretim üyesi olup hâlen Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı başkanlıklarını sürdürmektedir.

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1987 yılında doktorasını tamamlayıp, 1992 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2002 yılında da profesör oldu. Konusunda bu ünvanı ilk kazananlardan olan Derman lisans ve lisansüstü dersleri vermekte; birçok öğrencinin yüksek lisans ve sanatta yeterlik tez danışmanlığını yürütmektedir.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü kurul üyesi ve bölümünün lisansüstü program danışmanıdır. YÖK doçentlik sınavı ve profesörlük atamalarında jüri üyesi olarak bulunmaktadır.

1963-1965 yılları arasında, Tıp Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalında, Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver’in yardımcısı olarak çalışırken tezhip sanatını burada tanıyıp seven Çiçek Derman, hayatı boyunca bu sanata hizmet etmeye karar vermiş; tezhip sanatını usta-çırak usulüyle, Süheyl Ünver ( 1898-1986 ), Muhsin Demironat (1907-1983 )ve Rikkat Kunt’dan ( 1903-1986 ) öğrenip 1982 yılında Rikkat Kunt’dan icâzete (sanat diploması ) hak kazanmıştır.

Kubbealtı Nakışhânesi’nde 1976-2000 yılları arasında fahrî olarak tezhip hocalığında bulunan Derman, 1981 yılında, aldığı davet üzerine, Genéve ( İsviçre ), London ( İngiltere ) ve Milano ( İtalya ) da sergiler açıp atölye çalışmalarıyla sanatının inceliklerini göstermeye çalışmıştır. İlk şahsî sergisini 1987 yılında, Kanuni Sultan Süleyman Sergisi kapsamında Chicago’da açmış, Bağdat (1988), İslâmâbâd (1994), İstanbul (1991), Frankfurt (1996),Tunus (1997), Tokyo (2003), Saraybosna (2005), Cezayir (2007) ve Sofya (2009) şehirlerinde şahsî veya karma sergileri olmuştur. Yurtdışı sergilerinin bazılarında konferanslar verip uygulama yaparak sanatını meraklılarına tanıtmaya çalışmıştır.

Tezhip sanatıyla ilgili milletlerarası (Türk Sanatı, CIEPO-( Comıte Internatıonal d’Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes ) ve millî (Türk Kültürü, Mevlana ) kongrelere, ayrıca sempozyum ve panellere katılarak tebliğler sunmuştur.

Türkçe ve bazı yabancı dillerde 100’yi aşkın makalesi ve Dr. İnci A.Birol’la beraber hazırladıkları “Türk Tezyînî Sanatlarında MOTİFLER / Motıfs ınTurkısh Decoratıve Arts” (2008, 7.baskı ) isimli bir kitabı ile İBB. Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından neşredilen “RİKKAT KUNT 100. Yaşında” (15.Kasım. 2003 ) başlıklı bir kitapçığı vardır.

Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Devlet Türk Süsleme Sanatları Seçici Kurulu’nda 1990 tarihinden itibaren yer alan Prof. Ç.Derman, Japonya’da Türk Yılı olarak ilan edilen 2003 senesinde zevci Prof.h.c.M.Uğur Dermanla birlikte East Asia (Toua) Üniversitesi tarafından davet edilmiş, burada sergi ve konferanslarla sanatlarını tanıtmışlardır. Hayatının 46 yılını tezhip sanatını öğrenmek ve öğretmekle geçiren Derman’ın, üç oğlu ve üç torunu vardır.
Bugüne kadar süren faaliyetleri için bkz:
Medine Akgül, “F.Çiçek Derman Bibliyografyası”, mvt yayıncılık, Haziran 2010, İstanbul.

Prof. Derman’ın sanat görüşü şöyledir:

“Sanatın geçmişle bağlarını koparmadan, geleceğe taşımak esas hedefidir. Öğrencilerinin, geleneği koruyarak bu günün zevkıne uygun eserler vermesi, ana gayesidir. Kabiliyet ve sabır isteyen tezhibin uygulamasında, kullanılan fırça şayet ehil ellerde olmaz ve ona aklın yanında gönül katılmazsa netice alınamayacağı düşüncesindedir”.

 


 

Dr. Münevver ÜÇER

 

Günümüzde Türk Tezhib sanatının geldiği noktada, eğitimci ve uygulamacı olarak değerli eserler vermekte olan Dr. Münevver Üçer Kadıköy Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne girdi. 1988 yılında bitirdiği üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans programına girmiş “Rumî” teziyle mezun olmuştur. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlilik (Doktora) Programı’nda eğitimine devam etmiş “Tezhib Sanatı’nda 16. yy. ve 18. yy.’da Ekol Olmuş Sanatçıların Karşılaştırılması” teziyle mezun olmuştur. 1992-93 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tezhib dersleri vermeye başlamış, 1995 yılında ise Tezhib, Hat, Minyatür ve Ahşap Boyama derslerinin verildiği “Atölye Kaya ve Münevver Üçer” adındaki çalışma yerini eşiyle birlikte açtı. Topkapı Sarayı kalemkârlarından Nakkaş Hamit Üçer’den babadan oğul'a geçen bir jenerasyonla kurulan Atölye, geleneksel sanatlara gönül veren herkesi çatısı altında topluyor. 1984 yılında Kültür Bakanlığı’nın Topkapı Sarayı’nda açtığı Tezhib kursunu da bitirmiş olan Dr. Münevver Üçer pek çok sergiye katılmıştır. “Bir kurallar bütünü olan Tezhib Sanatı’nda tasarım, uygulama ve yazıya yakışanı yapmak, komple bir sanatçı olmayı gerektiriyor.” diyen Münevver Üçer, geçmişte Tezhibi oluşturan pek çok unsurun ayrı ayrı kişiler tarafından Nakkaşhane’de uygulandığını, bugün ise Tezhibi yapacak sanatçının bütün bu unsurları tek başına gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Ve, bu sebepledir ki sanatçı; “Zor ve sabırlı bir çalışma isteyen Tezhib Sanatı’nı icra etmek takdir gerektirir.” demektedir.

Sanatçı; 2000′ li yıllara gelindiğinde Tezhib Sanatında geldiği noktada birikimleri, yenilik, araştırmacılık ve kendine özgü bir üslûp yaratma bazında ortaya çıkar.Tezhib sanatının kurallı uygulamalarıyla, stilize bitkisel desenleri, renk, konu, kompozisyon bütünlüğü içinde ele alan sanatçı: Tezhib Sanatı’ nı, Hüsn-ü Hat sanatından da kopararak, Tezhib’ e biraz daha resimsel yaklaşım getirip, kendine has bir ekol yaratmış ve onu izleyen öğrencilerine yeni bir yol açmıştır. Hatta bu akımdan etkilenen üniversite öğrencileri olsun, özel kurs öğrencileri olsun Tezhib Sanatı’ na gönül vermiş pek çok kişi Münevver Üçer’ in desenlerini biraz değiştirerek, daha sonraları da kendi yorumlarını katarak uygulamaya başlamışlardır.

 

SANATÇININ KATILDIĞI SERGİLER

• 1990 yılında Almanya’da Kassel Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ile Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin birlikte düzenlediği “Kassel Sergisi”, Almanya 1990
• T.C. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen “6. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi” Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara 1991
• Emin Barın ve Öğrencileri Sergisi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fındıklı, İstanbul
• T.C. Kültür Bakanlığı “Topkapı Sarayı Geleneksel Türk Sanatları Kursu” Geleneksel Yıl Sonu Sergisi, İstanbul
• Savaş Çevik Hüsn-ü Hat Sergisi, OTİM Ticaret Merkezi, İstanbul
• Bereketzade İ.H.L.Y. Derneği, “Türk-İslam El Sanatları Sergisi” Yıldız Sarayı Sanat Galerisi, İstanbul Mayıs 1990
• Nilgün Şensoy Serttürk Koleksiyonu, “Osmanlı Padişah Fermanları’ndan Bir Kesit” Sergisi, Kile Sanat Galerisi, Bebek, İstanbul 1993
• “M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Sergisi” M.S.Ü. Osman Hamdi Salonu, İstanbul 1995
• 65. İzmir Enternasyonal Fuarı 2. Uluslararası Sanat Galerisi, İzmir 1996
• Serdar Gülgün Geleneksel Türk Sanatları Sergileri Koleksiyon Eserleri, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu, KÜSAV Organizasyonu, İstanbul
• ARTOLYA Fuarı KÜSAV Organizasyonu, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul
• Serdar Gülgün Koleksiyon Sergisi, Topkapı Sarayı, Alay Köşkü, İstanbul
• Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. yıldönümü nedeniyle Paris Aux Galeries La Fayette’de düzenlenen “İstanbul, Les Portes De L’orient” Sergisi, Paris, Fransa 1999
• M.S.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen “Bir Geleneğin Temsilcileri” Sergisi, İstanbul Mart 1999
• “Çağdaş Gözle Mirasımıza Bakış” Sergisi, 9. Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde, Çırağan Sarayı, İstanbul 2000
• Münevver Üçer, Tezhib Sanatı Sergisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi, İstanbul 2001
• “Geleneksel Sanatlarımızı Günümüzde Yaşatanlar” Sergisi ve Ödül Töreni, Yıldız Sarayı- Silahhane, İstanbul 2001
• “Fırçadan Akan Gizli Güç” Tezhib Sergisi, Seven Sanat Galerisi, İstanbul 2001
• “Fırçadan Akan Gizli Güç” Tezhib Sergisi, CRR Kongre ve Sergi Salonu, İstanbul Mayıs 2003
• Tophane-i Amire’de düzenlenen M.S.Ü.’nin kuruluşunun 120. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Öğretim Elemanları yapıtlarından oluşan Siyah - Beyaz Karma Sergi, İstanbul, Haziran 2003
• Geleneksel Türk Sanatlarında İlkler ve Öncüler Cumhuriyet Dönemi Sergisi, M.S.Ü. Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Kasım 2003
• Türk Dışişleri Bakanlığı ve Brüksel Başkonsolosluğu Organizasyonu, Belçika Conrad Otel Sıtkı Olçar-Çini & Münevver Üçer-Tezhib Sergisi, Brüksel, Nisan 2004
• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Almaatı İstanbul Günleri, Almaatı-Kazakistan, Eylül 2004
• Odunpazarı Belediyesi Sıtkı Olçar-Çini & Münevver Üçer-Tezhib Sergisi, Eskişehir Ekim 2004

 

 

 

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ


Lisans/Yüksek Lisans: 1973 - 1980 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü
Sanatta Yeterlik: 1991 Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezhip - Süsleme Anasanat Dalı
1974 – 1979 Hattat Kemal Batanay`dan Rik`a hattı sanatı ve klâsik Türk müziği ve tanbur meşki müzehhipler Rikkat Kunt, Muhsin Demironat ve Tahsin Aykutalp`ten tezhip dersleri
1975 – 1997 Hattat Hasan Çelebi` den hat meşki, “Sülüs-Nesih” dallarında Hat İcazetnamesi

Görevler:
1983 – 1995 Öğretim görevlisi - Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü
1995 – 2005 Öğretim üyesi - Bölüm Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
1995 - Yardımcı Doçent
1996 - Doçent
2003 - Profesör
2006 - Fatih Üniversitesi öğretim üyesi

Sempozyum Bildirileri

1992 - “Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminde Klasik Desen Anlayışının Önemi ve Tezyini Özellikleri ile Kayseri Kurşunlu Cami”, İzmir
1992 - “Kayseri`de Minber - Minareler”, Topkapı Sarayı İstanbul
1997 - “Bir Hamail Üzerine”, Tarabya - İstanbul
1998 - “XVI. yy II. yarısından tezhip sanatına bir numune; Esedullah B. Muhammed El-Kaşani hattı Kur`an-ı Kerim” İzmir
1997 - “Klasiklerimizin Ahengi ve Günümüz Çini Desenleri Eğitimi Üzerine Düşünceler”, Kütahya
1999 - “Sanat Eğitiminde Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminin Yeri”, Çanakkale
2000 - “İslam İnancının Sanata Yansımaları”, Isparta
2000 - “Türk Sanatında İşlevsellik ve Yeni Açılımlar”, Isparta
2000 - “Sanat Eğitiminde Öğrenci Motivasyonunun Önemi”, İstanbul
2001 - “Türk Yazma Kitap Sanatlarının Hat ve Tezhip Açısından Yeni Projelerle Değerlendirilmesi”, Eğirdir - Isparta
2002 - “Kur`an Tezhiplerinin Tarihi Gelişim İçinde Estetik Değerlendirilmesi”, İzmir
2002 - “XVI. yy başları Tezhip Sanatında özgün bir eser; Şeyh Hamdullah Hattı Bir Kur`an`ın Tezyini”, Topkapı Sarayı İstanbul
2003 - “Carryings of the Silk Road” 1st International Silk Road Symposium, International Black Sea University - Academy o Sciences of Georgia/ Tbilisi - GEORGİA (Gürcistan)

Kitaplar

1993 - Türk Tezhib Sanatı ve Tezyini Motifler
1993 - Kayseri Cami Mimarisinde Minber - Minareler
1995 - Kayseri`de Kültürel Mirasın Geleceği
1997 - Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri

2004 - Zamanı Aşanlar (IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı), HMS GRUP Sanat yayınları no: 01, Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası-İstanbul 2004, ISBN 975-98526-0-8
(16×24 cm. 290 sayfa, kuşe kağıt, 17´si renkli 187 resim ve çizim.)

2006 - Doğu Işığı – (VII. – XII. Yüzyıllarda İslâm Sanatı). Sanat Dizisi: 02, Baskı Graphis Matbaa, İstanbul 2006, ISBN 975-98526-1-6
(16 x 24cm. 390 sayfa, kuşe kâğıt, 128’i renkli 331 fotoğraf ve çizim)

 

 

 

 

Cahide KESKİNER


1931 yılında İstanbul’da doğmuş. Tezhip ve minyatür çalışmalarına 1953 yılında, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ile başlamış. Hattat Macit Ayral’dan hat dersi, ressam Şeref Akdik’ten de resim dersleri almış. 1965 yılında İstanbul Yıldız Porselen Fabrikasına Türk Süsleme Sanatları Uzmanı olarak atanmış ve burada ilk Türk Süsleme Atölyesini kurmuş. Birçok resmi ve özel kuruluşlarda açılan kurslarda eğitmen olarak çalışmış. 1980 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Topkapı Saray Müzesi’nde açılan Uygulamalı Türk Süsleme Sanatları Kursları’nda eğitim ve yönetim kurulu başkanlığı yapmış. 1982 yılında, daha önce halka açık eğitim programını yürüttüğü Mimar Sinan Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü’nde öğretim görevlisi olmuş. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok
sergiye katılmış ve 6 kişisel sergi açan sanatçı, çeşitli kurum ve kuruluşlardan plaketler almış. 2000 yılında, Kültür Bakanlığı Mevlana Büyük Ödülü’ne layık görülmüş. Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, Turkish Motif, Çocuklar İçin Türk Motifleri, Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler: Hatai, Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri, Minyatürler Kitabı adında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Keskiner, kendi adını verdiği tezhib ve minyatür atölyesinde, öğrencileri ile çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

 

Hatice AKSU
İstanbul'da doğdu. 1984'de Fatih Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1980-81 yıllarında Çiçek Derman ve İnci Ayan Birol ile Kubbealtı Tezhib Kursu'nda tezhib çalışmalarına devam etti. 1982-84 yıllarında Cerrahpaşa Tıp Tarihi Kürsüsü'nde Ord. Prof. A. Süheyl Ünver'in derslerine devam etti. 1984'de Topkapı Sarayı Türk Süsleme Kursları'nda Cahide Keskiner, Melak Antel, Birsen Gökçe, Semih İrteş ile bir yıl çalıştı.

1985'te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'ne girdi. Tezhib Ana Sanat Dalı'nda Dündar Tahsin Aykutalp ile tezhib dersleri ve yardımcı Sanat dalında İslam Seçen ile cilt sanatı çalışarak 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans çalışmalarına devam ederek, ''Anadolu Selçuklu ve Osmanlı (Klasik Dönem) Tezhib Sanatının Mukayesesi'' konulu tezini Prof. Kerim Silivrili ile birlikte 1992 yılında tamamladı.

1993'te Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde doktora çalışmalarına başlayan ve Rumi Motifinin Orta Asya ve Ön Asya'daki kökeni üzerine araştırma yapan Hatice Aksu, 1998 yılında doktora çalışmasını Prof. Dr. Selçuk Mülayim ile birlikte tamamladı. Şubat 1999 yılında Taksim Sanat Galerisi'nde, Nisan 2000 Ankara Altınpark'ta, Mayıs 2000 Cemal Reşit Rey fuayelerinde kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergiye katılan Hatice Aksu'nun yurt içinde ve yurt dışında özel kolleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

müzehhibe Hatice AKSU' nun
Tüyap Kitap Fuarında sergilenen tezhipli levhası.
Hat, Davut Bektaş' a aittir.

 

 

 

 

Arzu TOZLU (Öğr.Görevlisi)

1961'de İstanbulda doğdu. 1996'da İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip-Minyatür anasanat dalı bölümünden birincilikle mezun oldu. Öğrenimi sırasında Prof. Dr. Çiçek Derman, Yrd. Doç. Dr. İnci Ayan Birol, Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr. Muhittin Serin, Prof. Dr. Erol Eti, Yrd. Doç. Dr. Gülnur Duran hocalarının derslerine devam etti.
2000 yılında mezun olduktan sonra, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’ndaki Tezhip derslerine yardımcı hoca olarak katıldı. Halen Yrd. Doç. Dr. İnci Ayan Birol denetiminde 1999’da kurulan Grup Nokta’da kurucu üye olarak etkinliklerini sürdürmekte, diğer taraftan da atanmış olduğu Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’ nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.


KATILDIĞI SERGİLER

* 01-Kasım 2008 Bugünün Ustaları Sergisi ,İstanbul
* 21 Mart-9 Nisan 2008 S.Ü G.S.F 6. Öğretim Elemanları Karma Sergisi , Konya
* 04-08 Haziran 2007 Türk Süsleme Sanatları Sergisi ,Erzurum
* 06/09 Mayıs 2007 IV.ÖYP Üniversiteleri Sergisi ,Erzurum
* 21 Mart-9 Nisan 2007 S.Ü G.S.F 5. Öğretim Elemanları Karma Sergisi , Konya
* 08-21 Mayıs 2006 Barış Üzerinize Olsun Sergisi, Torino ,İtalya
* 16-25 Eylül 2006 II.Uluslararası Katılımlı “Melita’dan Battalgazi’ye Kervansaray Buluşması “Karma Sergisi ( Tarih-Kültür-Arkeoloji-Sanat Günleri ) ,Malatya
* 10-20 Nisan 2006 “ÖYP Üniversiteleri III. Karma Sergisi “ Erciyes Üniversitesi ,Kayseri
* 7 / 17 Aralık 2005 Tek Nefeste Aşk Karma Sergisi ,Konya
* 20 Eylül 2005 Grup Nokta “Türk Tezyini Sanatları” Sergisi, Litvanya
* 17-26 Eylül 2005 I.Uluslararası Katılımlı “Melita’dan Battalgazi’ye Kervansaray Buluşması “Karma Sergisi ( Tarih-Kültür-Arkeoloji-Sanat Günleri ) ,Malatya
* 16 Eylül 2005 Grup Nokta “Türk Tezyini Sanatları” Sergisi,Letonya
* 27 Mayıs-01 Haziran 2005 “Fatih ve Bosna Sempozyumu ve Türk Sanatları ”Karma Sergisi ,Saraybosna/Bosna - Hersek
* 3-11 Mayıs 2005 “ÖYP Üniversiteleri Karma Sergisi”, Süleyman Demirel Kültür Merkezi ,Konya
* 21 Mart-10 Nisan 2005 S.Ü. G.S.F. “Öğretim Elemanları Karma Sergisi” Süleyman Demirel Kültür Merkezi ,Konya
* 04 – 14 Mart 2005 “Kitap Sanatları Sergisi”, İslamabad/ Pakistan
* 14 – 21 Temmuz 2004 “Türk Tezyini Sanatları “Sergisi, Stuttgart/ Almanya
* 04-10 Temmuz 2004 “Nasreddin Hoca Şenliği “Karma Sergisi, Akşehir, Konya
* 01-31 Mayıs 2004 “Geleneksel Türk Süsleme Sanatları “Sergisi, Roskilde/ Danimarka
* 22 Mart 2004 “S.Ü. G.S.F. Öğretim Elemanları” Karma Sergisi Süleyman Demirel Kültür Merkezi ,Konya
* 06 / 20 Aralık 2003 Grup Nokta “Türk Tezyini Sanatları “Sergisi , Hilton Oteli, Konya
* 26 Kasım – 06 Aralık 2003 Grup Nokta “Klasik Türk Süsleme Sanatları “ Sergisi , Berlin/Almanya
* 12 Ekim 2003 Grup Nokta “Geleneksel Türk Süsleme Sanatları “ Sergisi, Slovenya
* 5-9 Mayıs 2003 3.Uluslararası Mevlana Kongresi Etkinlikleri Çerçevesinde “Türk Tezyini Sanatları” Sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi ,Konya
* 31Ocak-5 Şubat 2003, Ö.Y.P. Kapsamında “Görsel İşitsel Sanatlar Şenliği” Karma Sergisi Kültür Kongre Merkezi ODTÜ, Ankara
* 19-26 Ocak 2002 “Erenler Beldesi Sanatçılar “Karma Sergisi ,T.O.B.B. , Ankara
* Kasım 2001 “Klasik Türk Bezeme Sanatından Esintiler Sergisi”, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, Ankara
* 14 – 17 Kasım 2000 Grup Nokta “Türk Süsleme Sanatları Sergisi”, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
* 22 – 29 Nisan 2000 Grup Nokta “Türk Tezyini Sanatlar” Sergisi, Erenler Belediyesi, Kütahya
* 28 Ekim-4 Kasım 2000 “Kubbealtı’nın San’atkar Dostları “ Karma Sergisi ,Yıldız Sarayı Çit Kasrı, İstanbul
* 5 Nisan 1996 “Geleneksel Türk El Sanatları” Karma Sergisi, Özel Acıbadem Lisesi, İstanbul
* 30 Mart-12 Nisan 1995 “Kağıt Etüdleri” Uygulamalı Sergi, IRCICA,Yıldız Sarayı Çit Kasrı,İstanbul


Gülnur DURAN

1962 yılında İstanbul / Üsküdar’da doğdu.
1984’de Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-Eğitimi Bölümü’nde Lisansını tamamladı. 1983 Kubbealtı Kültür ve San’at Vakfı Nakışhanesi’nde tezhib derslerine başladı, usta-çırak usûlünde devam eden dersleri neticesinde 1987’de Prof. Dr. Çiçek Derman, 1991’de Dr. İnci Birol’dan müzehhiplik diploması (icâzet) aldı.
1986 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı; 1990’da Yüksek Lisansını verdi (M.Ü. Sosyal Bilimler Enst.); 1992 yılından Öğretim Görevlisi oldu; 1996 Sanatta Yeterliğini verdi (M.Ü.Sosyal Bilimler Enst.); 1997 Yardımcı Doçent ünvanını aldı; Halen aynı kurumda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında Tezhib Sanatı, Türk Bezeme Sanatı, Türk Tezhip Sanatı Tarihi, Yazma Eser Tezhibi dersleri vermektedir.
Yurt içi ve yurt dışı pek çok sergisi ve yayını vardır. Sanat çalışmalarını özel atölyesinde devam ettirmektedir.

 

 

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Nevşehir’ de doğdu.
1967 – 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu
1972 – 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu
1975 – 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi
1981 – 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diler Eğitim Bölümü, İngilizce Anabilim Dalı
1980 – 1984 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Topkapı Sarayı Geleneksel Türk Sanatları Kursu’na devam etti.
1983 – 1987 Prof. Emin Barın ile Geleneksel Sanatlar ve Kitap Sanatları Restorasyonu konusunda çalışmalar yaptı.
1985 – 1986 Rikkat Kunt’tan tezhip dersleri aldı.
1987 Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans programına başladı.
1989 Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1991 Prof. Kerim Silivrili danışmanlığında “Tezhip Sanatı ve Tezhip Sanatında Rikkat Kunt Ekolü” konulu tez çalışmasıyla Yüksek Lisans programını tamamladı.
1991 Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik programına başladı.
1994 Prof. İlhami Turan danışmanlığında “Tezhip Sanatının Kullanım Alanları” konulu tez çalışmasıyla Sanatta Yeterlik ( Dr.) programını tamamladı.
1996 Yardımcı Doçent oldu.
1996 – 2007 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip Anasanat Dalı Başkanlığı
2000 Doçent oldu.
2006 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Yardımcılığı
1985 – 2007 Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi Kitap Sanatları Danışmanlığı
1990 – 2007 Antik A.Ş. Kitap Sanatları Danışmanlığı
1990 – 2007 Nilgün Şensoy Sanat ve Kültür Evi Kitap Sanatları Danışmanlığı
1995 – 2007 Portakal Sanat ve Kültür Evi Kitap Sanatları Danışmanlığı
2003 – 2007 Alif Art Kitap Sanatları Danışmanlığı 

 

 

TEZHİP SANATÇILARI

 

 
Aliye Tirkeş Göze


1974 yılında Sivas`ta doğan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlayarak Cumhuriyet Üniversitesi Kontrol Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu.

Sivas Belediyesi’nin açmış olduğu kursta Cafer Yıldız`dan bir buçuk yıl kadar tezhip dersleri aldı. Daha sonra bir süre, gene bir tezhip sanatçısı olan kardeşi Fatma Tirkeş Gülaç ile birlikte çalışmalarını yürüttü.

Arda Çakmak ile tanışarak, ondan aldığı tezhip dersleri ile aşama kaydeden sanatçının, 12. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması’nda ödüle değer görülmüş bir esere de imza atmıştır. Bir çok sergiye katılan sanatçı evli ve bir çocuk annesidir.

 
 
 
 
Ayşe Tanrıver Celasin

Ayşe Tanrıver Celasin
İlk ve ortaöğrenimini tamamladığı Merzifon’da 23.10.1971 tarihinde doğdu. 1990 yılında İ.Ü. Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Hemşirelik programından mezun oldu ve 1991-1998 yılları arasında Florence Nightingale Hastanesi’nde hemşire olarak çalıştı. 1993 tarihinde M.Ü. Teknik Bilimler M.Y.O. Uygulamalı Takı Teknolojisi Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dal’ından mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı’nda Yrd. Doc. Gülnur Duran tarafından verilen tezhip derslerine yardımcı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Tezhip Galerisi

AYŞE TANRIVER CELASİN 

Sayın Ayşe Tanrıver Celasin' ın Tezhip ve Minyatür eserleri
izniyle yayınlanmaktadır. Teşekkür ederiz.


 

 
Prof. Avni Morgül

 
Profesör Morgül 1947’de Rize–Pazar ilçesinin bir sahil köyü olan Hisarlı’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonar İstanbul’a giderek eğitimini orada tamamladı. Pertevniyal Lisesini bitirdikten sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversi’nden 1970’de Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Doktora derecesini aynı üniversiteden 1981’de aldı.

Lise öğrencisi iken ilk Hat derslerini son devrin en büyük hattatlarından Abdülhalim Özyazıcı (nesih) ve Hamit Aytaç’dan (sülüs)  aldı. Öğrencilikten sonra maalesef hat çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Aynı yıllarda kısa bir sure Prof. Dr. Süheyl Ünver’den de tezhip dersleri aldı.

Son zamanlarda tekrar canlanan hat ve tezhip aşkını bilgisayar ortamında denemeye karar verdi ve “FreeHand” programı kullanarak bilgisayar destekli hat ve tezhip çalışmalarına başladı.

Tamamen yeni bir tarz olan bu denemelerden bazılarını aşağıdaki sanal sergide izleyebilirsiniz. Bu yazılarda arapça bilgisayar fontları kullanılmamış, harfler taker taker çizilmiştir.

 

 

 
Belgin Sunar


1976 Afyon doğumlu olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı.
2000 yılından itibaren geleneksel sanatlara ilgi duymaya başlayarak,
2002 yılında kısa bir süre Nur Köseoğlu’ndan tezhip ve minyatür;
Emel Türkmen’den ise tezhip dersleri aldı.

 

 

 
Beyza Tuna


1983’de Bursa’da doğan sanatçı, ilköğretimini aynı kentte tamamladı.
2002 yılında bezeme sanat atölyesinde Nur Köseoğlu’ndan tezhip
ve minyatür dersleri almaya başladı.2003 yılından itibaren Emel Türkmen'den almaya başladığı derslerine ve tezhip çalışmalarına halen devam etmektedir.

 

 

 
Eda Şahan1975 yılında doğan sanatçı, 1993’de Özel Doğan Anadolu Lisesi’nden, 1998’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana Sanat Dalı ve Cilt Yardımcı Sanat Dalı’ndan mezun oldu.

1997’de İtalya, Floransa Palazzo Spinelli’de Kağıt Restorasyonu ve Kitap Konservasyonu alanında eğitim alarak, 1998’de de ABD, San Francisco Üniversitesi’nde, “Art of Selling Art” eğitim programına katıldı.

Master programını 2000 – 2003 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde, “Art Management” alanında tamamladı. İngilizce ve Almanca bilen sanatçı evlidir.

Katıldığı sergiler:
1997 Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri toplu sergisi, İstanbul
1997 Floransa Cafe Sergisi, İtalya
1997 Kemer Country Fuarı, İstanbul
1998 Art Cafe, Selamiçeşme, İstanbul
1998 Alaturka Cafe, Ortaköy, İstanbul
1998 Kemer Country Fuarı, İstanbul
1999 Rotarak Bapar Etkinlikleri, Selamiçeşme, İstanbul
1999 KÜSAV Antika Fuarı , İstanbul
1999 KÜSAV “Dekor-ist”, İstanbul
1999 Emlak Bankası Sanat Galerisi, İstanbul
1999 Milli Piyango Sanat Galerisi, Ankara
2000 Çırağan Sarayı Karma Sergisi, İstanbul
2000 KÜSAV “Dekor-ist”, İstanbul
2000 Kemer Country Fuarı, İstanbul
2000 Oba Accents Sergisi, İstanbul
2001 BAIT EL QUARAN Müzesi Kişisel Sergisi, Bahreyn
2003 Harbiye Askeri Müzesi Karma Sergi, İstanbul
2003 Cemal Reşit Rey, Kişisel sergi, İstanbul
2004 Büyük Kulüp, Circle d’Orient, kişisel sergi, İstanbul.

 

 

 
Esra Çakır
ESRA ÇAKIR
20 Nisan 1976'da İstanbul doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadir Has Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne girdi. 1998'de Halı- Kilim Anasanat dalından mezun oldu. Tekstil sektöründe 5 yıl desen tasarımcısı olarak çalıştıktan sonra 2003 tarihinde tezhip dersleri almak üzere Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı'na başladı. 2008’de başlamış olduğu sertifika programını bitirdi. Halen aynı vakıfta Yr.Dç.Gülnur Duran ile birlikte tezhip-minyatür çalışmalarına devam etmektedir.

 

Tezhip Galerisi          Minyatür Galerisi

                 Esra Çakır

Sayın Esra Çakır' ın Tezhip ve Minyatür eserleri
izniyle yayınlanmaktadır.
Teşekkür ederiz.

 

 
Fatma Tirkeş Gülaç

1975 yılında Sivas’ta doğmuştur. ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlayan sanatçı Anadolu Üniversitesi Ev Ekonomisi Bölümü’nü bitirdi.
Sivas Belediyesi’nin açmış olduğu kursta Cafer Yıldız`dan bir buçuk yıl kadar tezhip dersleri aldı. Daha sonra bir süre, gene bir tezhip sanatçısı olan ablası Aliye Tirkeş Göze ile birlikte çalışmalarını yürüttü.

 

 

 
Gözde Tabak Kıyıcı

1976 Ankara doğumludur. İlk orta derece öğretimlerini İstanbul’da tamamladı. Lise öğrenimini Haydar Akçelik İç Mimari Ve Restorasyon Anadolu Meslek Lisesinde tamamladıktan sonra Üniversite Eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El sanatları Bölümünü 1998 yılında Birincilik derecesiyle bitirdi.
Çalışmalarında Klasik Tezhip anlayışını benimseyip, Minyatürde ise Klasik anlayışın dışında günümüz konularını beziyip Modern Minyatür anlayışını benimsedi. Tarz olarak 16 yy. Tezhip anlayışından feyz alarak çalışmalarına kendi yorumlarını kattı. Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof. M. Uğur Derman, Doç. Dr. İnci Birol, Doç. Dr. Gülnur Duran, Salih Balabakbabalar gibi değerli hocalardan dersler aldı.


Sanatçı bir aileden gelmekte olup Büyük Dedesi Osmanlı Cilt,Tezhip ve kağıt restorasyonluğuyla uğraşmıştır. Eğitimi sona erdikten sonra serbest olarak çalışmalarına devam etmektedir.


fotoğraf: Hat Dergisi

 

 

 

 
Hasan Türkmen


1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları, Tezhib Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 2000 - 2002 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Çalışmalarına; restorasyon ağırlıklı klasik tezhip yaparak, farklı alanlarda devam etmektedir. Klasik tezhibin yanı sıra 18 ve 19. yüzyıl süsleme elemanları olan ve günümüzde pek kullanılmayan barok - rokoko tarzının devam etmesini ve günümüzde kalıcı olmasını sağlamıştır.

Yurtiçi ve Yurt dışında bir çok sergiye katılmıştır. Koç ve Sabancı Müzeleri başta olmak üzere bir çok özel koleksiyonda eseri bulunan sanatçı, çalışmalarına İstanbul Küçükayasofya'daki atölyesinde devam etmektedir.

 

 

 
Hülya Erdem


İstanbul doğumlu olan sanatçı, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'nde tezhip çalışmalarına devam etti.

İstanbul'da dört karma sergiye katıldı. Edebiyat öğretmenliğinin yanısıra, hafta sonları Caferağa Medresesi'nde tezhip dersleri vermeye devam etmektedir.

 

 

 
Hülya Dönmez


1969 İstanbul doğumlu olan Dönmez, ilk ve orta öğrenimini Üsküdar’da tamamladıktan sonra 1987 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’ne girdi. Ana Sanat Dalı olarak tezhip eğitimi alan sanatçı; hat, minyatür, ebru ve kalemkârî üzerine de eğitim almıştır.

Tezhip dersini Çiçek Derman’dan alan Hülya Dönmez, 1993 yılında verdiği diploma projesiyle ikincilik derecesi alarak mezun olmuştur.
Hülya Dönmez evli ve bir çocuk annesidir.

 
 
 
Müzehher Özdallı BİCE

Müzehher Özdallı BİCE

1964 yılında İstanbul’da doğmuştur.

SANAT  HAYATI: İstanbul Fatih Kız Lisesi 2. sınıfta iken son büyük Ta’lik hattı üstadlarından Tamburî Hafız Hattat Kemal BATANAY’ın hattaki son talebesi olarak klasik Türk Sanatı ile tanışmıştır.Daha sonra Doç. Dr. Muhyiddin SERİN’den Rik’a yazısı meşk etmiştir. Bir süre de Süleymaniye Camii eski İmamlarından Saim ÖZEL ‘den Nesih yazı dersi almıştır.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde yüksek öğrenimine devam ederken beş ay kadar Ebru kursu almış, Kubbealtı Cemiyeti’nde Çiçek Derman ve İnci Birol ile iki yıl Tezhib çalışmıştır.

1988 yılında yapılan sınavı birincilikle kazanarak Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Nakışhanesi’ne girmiştir. Burada iki yıl normal statüde, üçüncü yıl davetli  olarak üç yıl boyunca günümüzde tezhib sanatının mümtaz isimleri olan Cahide KESKİNER, Semih İRTEŞ, Mamure ÖZ, Melek ANTEL'den tezhib eğitimi almış ve bu kursu dönem birinciliği ile tamamlayıp   Tezhib Sertifikası almıştır.

 

 

 
Şenay BOSTANCI


Sanat eğitimine Keskiner Atölyesinde Cahide KESKİNER den tezhip eğitimi alarak başlayan Şenay BOSTANCI, daha sonra tezhip eğitimini sürdürmek amacıyla Topkapı Sarayı Nakkaşhanesinden 2 yıl eğitim alarak mezun olmuş ve bir dönem de yine Cahide KESKİNER ile Yıldız Sarayı Şale Köşkünde ekol çalışmıştır.


İki yıl Hikmet BARUTÇUGİL’den ebru eğitimi, üç yı minyatür ustası Yakup CEM’den minyatür dersleri almıştır.

2002 yılında Simurg Alt Gallery’i kurarak sanat çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Şenay BOSTANCI, Greenpark Hotel, Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, İstanbul Basın Müzesi, Simurg Art Gallery, Koska Sanat Galerisi, Cevahir Kongre Merkezi ve birçok yerde karma ve kişisel sergiler açmıştır.

 

 

 
Şifa TOPTAŞ 


Şifa TOPTAŞ

01-04-1981 yılında Sultanahmet İstanbul da doğdu. Tezhib sanatı ile ilgili eğitimine 1995 yılında Birlik Vakfı'nda Serap Bostancı ile başladı. 4 yıl burada eğitim aldıktan sonra Kültür Bakanlığı'nın Topkapı Sarayında açmış olduğu tezhib derslerine katıldı. Burada Semih İrteş, Mamure Öz ,Serap Bostancı, Birsen Gökçe, Sevim Kayaoğlu gibi sahasında uzman çok değerli hocalardan ders aldı . Topkapı Sarayı'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra ülkemizin Hat sanatı alanında yetiştirdiği büyük üstatlardan olan Hüseyin Kutlu hocaefendinin açmış olduğu Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesinde Serap Bostancı Hoca hanımın Gözetiminde açılan tezhib derslerine dört yıl devam etti.

Onbeş karma sergiye katıldı. Eserlerinden bazıları; Kültür Bakanlığının Geleneksel Süsleme Sanatları yarışmasında sergilenmeye hak kazandı ve Türkiye'nin çeşitli illerinde sergilendi.Halen Beşiktaş'ta Yıldız Sarayının yanındaki Şale köşkünde sahasının en iyilerinden olan sayın Cahide Keskiner hanımefendinin yönetiminde Sabiha Koç hoca hanımın verdiği Tezhip Sanatında 15. yüzyıl konulu ihtisas derslerine devam etmektedir. Aynı zamanda minyatür üstadı sayın Orhan Dağlı dan da minyatür dersleri almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İSMEK te tezhip hocalığı yapan Şifa TOPTAŞ, Birlik Vakfı'nda da özel dersler vermektedir. Açmış olduğu ŞİFA SANATEVİ' nde kendi özgün ve özel çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 
Übeyde Özgür


1972 yılında Çorum’da doğan sanatçı, A.Ü. İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Zeynep Güney atölyesinde tezhip çalışmalarına başladı. 2005 yılında TC Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce açılan minyatür kursuna devam ederek, Nurten Ünver gözetiminde minyatür çalışmalarının yanı sıra Emel Türkmen’den de tezhip dersleri aldı.

Yurt çapında pek çok karma sergiye katılan sanatçı, minyatür ve tezhip çalışmalarını bir arada sürdürmektedir.

 

 

 
Dr.Talip Mert

1953 Sivas doğumlu. İlk orta tahsili Sivas’ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi işletme Fakültesini 1983’de bitirdi. Hattı, Hamid Aytaç’tan, Tezhibi Süheyl Ünver ve Çiçek Derman’dan öğrendi.
1994’den beri Marmara Üniversitesi Arşivcilik bölümü öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Osmanlı Kültür Tarihi üzerine özel çalışmasını sürdürmektedir.

 

 

 

 

Copyright © 2008, Hat Dergisi | Designed on 2008-March-21 by alpaslan