HAT ESERLERİ SATIŞ GALERİSI

08/02/2014
 

Hiç
HİÇ
Yazı türü: Celi Sülüs
Yazı ölçüsü: 50cm x 35cm
Yazı: Hattat Alpaslan Akyüz
YA VEDUD & AHU(isim)
YA VEDUD : Hattat Alpaslan Akyüz
Yazı Türü: Celi Sülüs Müsenna
Yazı ölçüsü: 44cm x 22cm
Yazı: Hattat Alpaslan AkyüzOSMANLICA & LATİNCE İSME HAT YAZI


DAMLA - MÜSENNA HAT YAZI
DAMLA 
(çift taraflı Damla ismi)
YAZI TÜRÜ: SÜLÜS MÜSENNA
YAZI ÖLÇÜSÜ: 21cm x 19 cm
Yazı: Hattat Alpaslan AkyüzHAT GALERİMİZDEN

SÜLÜS, TA'LİK, NESİH, RİK'A HAT YAZILARI


ALLAH - MUHAMMED - 4 HALİFE ve Kelime-i Şehadet HAT YAZI
ALLAH - MUHAMMED - 4 HALİFE
ve KELİME-İ ŞEHADET
Kağıt Ölçüsü: 70cm x 41,5cm
Yazım Tarihi: 18.07.2012
Hattat Alpaslan Akyüz


TUĞRA BESMELE ve NEML SURESİ 30.AYET
TUĞRA BESMELE ve NEML SURESİ
30.AYET - İnnehu min süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahıym
Yazı Ölçüsü: 44cm x 56cm
Kağıt Ölçüsü: 50cm x 70cm
Yazım Tarihi: 11.07.2012
Hattat Alpaslan Akyüz


NUR' UN ALA NUR (Celi Sülüs)
NUR' UN ALA NUR (Celi Sülüs)-Nur Suresi'nden
İstif: Hattat Alpaslan Akyüz
Yazı ölçüsü: 46cm x 26cm

BU DA GEÇER YA HU
BU DA GEÇER YA HURİK' A BESMELE
RİK' A BESMELE


HİLYE-İ ŞERİF - Hattat Alpaslan Akyüz
HİLYE-İ ŞERİF
(Muhakkak-Nesih-Sülüs)


KELİME-İ TEVHİD (Sülüs)
KELİME-İ TEVHİD (Sülüs)


NUR' UN ALA NUR (Sülüs)
NUR' UN ALA NUR (Sülüs)
-Dairesel İstif-


ALLAH (Ta'lik)MUHAMMED (Ta'lik)
ALLAH & MUHAMMED (Ta'lik)


Hattat Alpaslan Akyüz

GALERİMİZDEN, DİĞER YAZILARIDA GÖREBİLİRSİNİZ !


Hattat Mahmud Celaleddin

03/02/2012
 


Gururu yüzünden yüzünden hocasız yetişen ve altı çeşit yazıda Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman gibi üstadların eserlerine bakarak kendisini yetiştiren sanatkâr, kabiliyeti sayesinde birinci sınıf bir hattat ve aynı zamanda celi sülüs yazıda bir ekol sahibi olmuştu.yazının ve eserlerin devamı...


 Hattat Kamil Akdik (1861-1941)

11/01/2012
 
 

SON DÖNEMİN ‘'REÎSÜLHATTÂTÎN'' UNVANLI MEŞHUR HATTATI.29 Kasım 1861'de İstanbul'da Fındıklı'da doğdu. Tersâne-i âmire erzak anbarı başkâtibi Süleyman Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini yaptığı zeyrek Sâliha Sultan Mektebi'nde yazı hocası Süleyman Efendi'den hat meşketmeye başladı. Fâtih Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra dâhiliye muhasebesine memur oldu. (1880) Bu arada Sâmi Efendi'ye dört yıl devam ederek sülüs-nesih yazılarından icâzet aldı. (1884)

Hocasının arzusuyla Kâmil mahlasını Hâşim'e çevirdi. Bu sebeble 1304-1307 (1887-1890) yıları arasındaki yazılarında Ahmed Hâşim imzasına rastlanmaktadır. Fakat bir müddet sonra tekrar Kâmil mahlasını kullanmaya başladığından bu isimle tanındı. Yazıdaki kabiliyet ve başarısı sebebiyle Dîvân-ı Hümâyun Mühimme Kalemi'ne tayin edildi. (1894) Burada Sâmi Efendi'den divanî yazılarını ve tuğra çekmesini öğrenerek ertesi yıl nâmenüvisliğe getirildi. Hocası emekliye ayrılınca onun yerine Nişân-ı Hümâyun Kalemi mümeyyizliği ve hutût-ı mütenevvia muallimi oldu. (1990) Bu vazifesine 1914'te, yeni açılan Medresetü'l-Hattâtîn sülüs-nesih hocalığı ile Galatasaray Sultânîsi rik'a dersleri hocalığı da ilâve edildi. (1918)

Bâbıâli'nin lağvedilmesiyle Divân-ı Hümâyun'daki vazifesinden emekliye sevkedildi. (19229 Harf inkılâbına kadar Hat Mektebi'nde hocalık yaptı. (1928) Güzel SanatlarAkademisi'nde hüsn-i hat öğretilmesine müsaade edilince burada vefatına kadar yürüteceği yazı hocalığına başladı (1936). Biri 1935, diğeri 1940'ta olmak üzere Mısır prenslerinden Mehmet Ali Tevfik Paşa tarafından iki kere Mısır'a davet edildi.

Birincisinde paşanın İslâm sanat ve mimârîsinin hemen bütün devirlerini içine alan bir İslâm Sanatları Müzesi şeklinde yaptırdığı Kasrü'l- Menyel bünyesinde bulunan mescidin bütün yazılarını yazdı.

İkincisinde ise aynı sarayda kurulan hat müzesine konulacak yazıları İbnülemin Mahmut Kemal İnal ile birlikte seçip tasnif etti. Günümüzde bir müze olarak kullanılan bu sarayın çeşitli bölümlerinde Kâmil Akdik'in pek çok yazısı bulunmaktadır. 23 Temmuz 1941 gecesi Fatih'deki evinde vefat etti ve Eyüp'te Gümüşsuyu Kabristanı'na defnedildi. Kabir Kitâbesi, oğlu ressam Şeref Akdik tarafından yazılmıştır.


Hat tarihinde zaman zaman kıdem ve dirayetiyle önde gelen hattatlara verilmesi mûtat olan ‘'reîsülhattâtîn'' unvanı son olarak 21 Ağustos 1915'te Kâmil Efendi'ye tevcih edilmiştir.

Kâmil Akdik disiplinli hayatı ve perhize dikkat etmesi sebebiyle uzun süren ömrünün sonlarında bile el titremesi ve görme bozukluğu gibi sıkıntılar çekmeden seçkin eserler bırakmıştır. Dîvân-ı Hümayûn'daki resmî vazifesi esnasında divânî, celî-dîvânî veya rık'a hatlarıyla yazdığı menşur, berat, muâhedenâme, tasdiknâme gibi evrak dışında, yazı hocası olarak hazırladığı meşk'ler de pek çoktur. Ayrıca sülüs-nesih kıtalar, murakka'lar (yazı albümleri), hilye ve levhalar, kitabeler, bazı sûre ve cüzlerden başka birde Mushaf yazmıştır.

Eski hattatların eserlerinden meydana gelen kıymetli hat koleksiyonu ölümünden sonra Topkapı Sarayı Müzesi'nce satın alınmıştır.

BİBLİYOGRAFYA;
Melek Celâl, Reîsü'l- hattâtîn Kâmil Akdik, İstanbul 1938; İbnülemin, Son Hattatlar, s. 172-178; Mahmûd Kâmil Hüseyin Zeyyan v. dğr.Delîlü methafi kasri'l- menyel, Kahire 1979, s. 51-59; M. Uğur Derman, Türk Hat Sanatının Şâheserleri, İstanbul 1982,s. 49. İSAM


eserlerinin devamı...

HİÇ: Hiç'in hikâyesi hepimizin gerçeği

04/05/2011
 Abdurreşid Şahin iç yolculuğunda hiç olan insanın macerasını sembolik bir dille özetliyor


HİÇ


HİÇ: Celi Sülüs / Alpaslan Akyüz


Adı ‘Lâşey’di, yani ‘hiç’. Hayata gelişini kendisi belirlemediği gibi, adını da kendisi belirlememişti. Zaten insan neyi tam olarak belirleyebilirdi ki? Önüne çıkan iki yoldan birini seçerdi belki ama yolda nelerle karşılaşacağını, ruhunda, iç âleminde neler yaşayacağını nasıl bilebilirdi ki?

yazının devamı...


 

22/08/2010
 


BUGÜN TV - Bugün Hafta Sonu Programı

Yayın Tarihi Pazar | 22 Ağustos 2010
Aktüalite Programı Ceren Bektaş Hayatın kendisi...
Ceren Bektaş'ın hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konukları yine çok renkli...

Renklerin suyla dansından ortaya çıkan ebru sanatının incelikleri neler? Harflerin değişik ve süslü biçimde yazılmasına dayanan hat sanatı unutulmaya yüz mü tutuyor? Ebru ve hat sanatı ustası Alpaslan Akyüz anlatıyor.
-----------------
CEREN BEKTAŞ - ALPASLAN AKYÜZ

PROGRAMDA; HATDERGİSİ.COM, HAT, TEZHİP, EBRU ve MİNYATÜR VE YILIN SANATÇILARI ANKETİMİZ HAKKINDA 45 dk. SÜREN SÖYLEŞİMİZDE BİLGİLENDİRME FIRSATIDA BULDUK.

CEREN BEKTAŞ - ALPASLAN AKYÜZ
BUGÜN TV ve CEREN BEKTAŞ HANIMA TEŞEKKÜR EDERİZ.


 

  
Recent Record
iletişim / contact

  • TELEFON: 0532 316 30 12
  • EMAIL: info@hatdergisi.com
  • MSN: hatdergisi@hotmail.com
 
 
  Takip et: @alpaslanakyuz